Blog

posts

5 اشتباه رایج Lexical Resource در آیلتس

مقدمه ای در رابطه با Lexical Resource معمولا سوالات در رابطه با این بخش از Band Descriptors نسبت به سایر بخش‌های آن بیشتر است. مشکل اینجاست که برای خیلی از زبان آموزان، قسمت LR گنگ به نظر میرسد. • برای نمره ی 6 باید به اندازه ی کافی واژگان داشته باشید که بتوانید با طول مناسب موضوع را مورد بحث قرار دهید. • برای نمره ی 7 باید کلمات و اصلاحاتی به کار ببرید که کمتر رایج هستند و نشان بدهید که به استایل و کالوکیشن واقفید.

2020-06-23 09:29:24
زمان مورد نیاز مطالعه : 15 دقیقه
نویسنده وحید کرد